Διαβάζουμε για την Ελπίδα / Σολώνειο

Διαβάζουμε για την Ελπίδα / Σολώνειο

Μια ωραία πρωτοβουλία του Σολώνειου Κέντρον Βιβλίου. Τις μέρες της πανδημίας, το βιβλίο είναι η καλύτερη συντροφιά…