Παρουσίαση «Τη μέρα που πάγωσε ο ποταμός» / βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ, Αθήνα / 19 Νοεμβρίου 2018

Παρουσίαση «Τη μέρα που πάγωσε ο ποταμός» / βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ, Αθήνα / 19 Νοεμβρίου 2018