Παρουσίαση «Hotel National» / Σπίτι της Κύπρου, Αθήνα / 5 Δεκεμβρίου 2016

Παρουσίαση «Hotel National» / Σπίτι της Κύπρου, Αθήνα / 5 Δεκεμβρίου 2016