Παρουσίαση «Hotel National» / Bιβλιοπωλείο Public, Λευκωσία / 2 Ιουλίου 2016

Παρουσίαση «Hotel National» / Bιβλιοπωλείο Public, Λευκωσία / 2 Ιουλίου 2016