Ημέρα Πολυγλωσσίας 2021 / Βρυξέλλες / 25 Σεπτεμβρίου 2021

Ημέρα Πολυγλωσσίας 2021 / Βρυξέλλες / 25 Σεπτεμβρίου 2021

Η πολυγλωσσία διασφαλίζει ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να παρακολουθούν το έργο των δημοκρατικών τους εκπροσώπων σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέσσερις βραβευθέντες με το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγιναν οι ξεναγοί παίρνοντας μας σε μια δική τους περιήγηση μέσα στην Ιστορία. Ποιος είναι ο αντίκτυπος της πολυγλωσσίας στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο συγγραφέας τον κόσμο και στοχάζεται γι’ αυτόν, τον τρόπο με τον οποίο δημιουργεί και γίνεται συγγραφέας; Πώς αντικατοπτρίζεται η γλωσσική και πολιτιστική πολυμορφία της Ευρώπης στα μυθιστορήματα και την ποίησή τους; Συναντήσεις με τη Maša Kolanović, τον Σταύρο Χριστοδούλου, τη Nathalie Skowronek και τον Giovanni Dozzini σε μια δυναμική συνομιλία.